BIOPHOTONTERAPI

Överallt där medicin inte kan nå fram i kroppens i regulatoriska process, når den sina gränser. Med biophotonterapi öppnar vi för nya möjligheter. Den ersätter inte traditionell medicin utan är en integrativ behandlingsmetod som syftar till att kroppen kan läka sig själv då cellerna i de flesta fall har tillräckliga resurser och helande krafter för att kunna göra det.

Det som cellen ibland saknar är en strategi för att läka sig själv. Biophotonterapi är inte sjukdoms- eller symptomorienterad, utan arbetar genom kommunikation med cellernas egna “sociala nätverk”, det vill säga den struktur och de regler som cellerna har för att veta sin uppgift i kroppen.

Vår kropp är ett biologisk socialt system med över 50 biljoner levande organismer. Med biophotonterapi använder vi oss av möjligheten att påverka ett socialt nätverk, oavsett dess storlek, för att fästa uppmärksamhet på ett visst område.

Ett salivprov skickas till vårt laboratorium i Tyskland där vi mäter enskilda biophotoner, det vill säga cellernas kvantumljus, i ett mycket känsligt mätsystem och omvandlar dessa i photoner, det vill säga ljussekvenser och ljusmönster. Med hjälp av en geometrisk kommunikationsmodell framställs strukturen för cellernas sociala nätverk i en förenklad form. Detta gör det möjligt att upptäcka strukturella fel eller skador i kroppen. I nästa steg av kommunikationen uppmärksammar vi kroppen genom att markera strukturella störningar. Markören är ett ljusmönster som inte förekommer i någon biophotonfrekvens.

Denna nyskapade terapisekvens med markörer konverteras nu tillbaka i form av photoner, ljus, för att kunna skicka informationen tillbaka till cellens nätverk. Det görs med hjälp av en av våra LPS-enheter (Live Photonic Sequencer-enhet). LPS-enheten skickar photoner, ljusmönster, i en sekvens som upprepas många gånger. Vid tillfälle igenkänner cellens nätverk detta mönster. Markörerna riktar fokus på ett visst område. Cellerna uppmärksammas att kontrollera strukturen på detta område mer ingående och identifiera problem. På detta sättet kan cellerna omstrukturera sig själv, justerar systemet och utvecklar egna läkande strategier.

Önskar du veta mer om detta, rekommenderar vi att du bokar in dig på en enskild rådgivning hos vår naturläkare eller att du bokar in dig på en av de informationsmöten vi erbjuder kring biophotonterapi. Vet du redan att detta är terapiformen för dig, kontaktar du oss på Vita Reali och vi kommer därefter att skicka hem ett prov för salivtagning som du därefter själv skickar till angiven adress. Samtidigt bokar du in en tid för att träffa vår naturläkare cirka 1,5 till 2 veckor efter att du kontaktat oss för att få salivprovet skickat till dig. Från det att provet postas av dig till dess att svaret kommer tar det cirka 7 dagar.

Genomgången av resultatet med naturläkaren kan ske på plats på Vita Reali eller via distans, exempelvis via Zoom, Messenger eller telefon. Hälsokonsultationen tar cirka 1 timme och inkluderar en behandlingsplan.
 

Biophotonterapi: 1.875 SEK inkl hälsokonsultation, prover, analys och behandlingsplan

Hitta oss

Vita Reali AB
Besöksadress:
Kungsporten 1G, 427 50 Billdal
2 timmar gratis P utanför Restaurang Porten
+46 793 38 63 35
info@vitareali.se