HEALINGSESSION 60-90 MIN

Healingsession – Multidimensionell healing med DNA uppgradering eller ljuskodsaktivering I en multidimensionell healingsession går vi tillbaka till ursprunget av det som just nu är dags att släppa taget om.

Det kan vara i detta liv, i tidigare liv, i parallella liv, i dimensionerna både på ett själsligt och gudomligt plan. Under sessionen tas de energier ner som du behöver för att komma förbi alla rädslor, försvar och livsmönster som håller dig tillbaka från att utvecklas till ditt allra bästa jag.

I en session kommer de energier, koder och DNAuppgraderingar ner till dig som du just nu behöver. Allt för att på djupet nå det som du är redo att släppa taget om just nu.

Oavsett var du är på din resa i uppstigningen, det vill säga att släppa taget om 3D och kunna leva och verka i 5D och högre dimensioner och nå din högsta möjliga potential, behöver du inte veta allt som skett för att kunna släppa taget och gå vidare. De viktigaste händelserna möter du med acceptans och förlåtelse för dig själv och andra och i en process släpper energier och cellminnen taget. I en multidimensionell healing session frigörs du energimässigt från de blockeringar som dessa händelser byggt upp genom livens mönster liksom tidigare och framtida generationer. En trygg och energimässigt säker miljö runt dig skapas.
 

Healingsession: 800 SEK, 60 minuter. 1100 SEK, 90 minuter

Hitta oss

Vita Reali AB
Besöksadress:
Kungsporten 1G, 427 50 Billdal
2 timmar gratis P utanför Restaurang Porten
+46 793 38 63 35
info@vitareali.se