INTERMITTENT VAKUUMTERAPI

Intermittent vakuumbehandling (IVT) är en effektiv behandlingsmetod för olika symtom relaterade till perifer artärsjukdom. Studier visar en markant förbättring av blodcirkulationen, vilket ökar blodflödet – speciellt till kroppens extremiteter (armar, händer, ben och fötter).

Med växlande vakuumbehandling verkar mikrocirkulation stimuleras och returflödet verkar stärkas, det ökar livskvaliteten hos patienter med perifer artärsjukdom. Intermittent vakuumbehandling utvecklades ursprungligen av två tyska professorer för NASAs astronauter. Astronauterna utvecklade begynnande gangrän, även kallad kallbrand, i benen under längre vistelser i rymden. Hjärtats pumpfunktion minskar på grund av tyngdlöshet och därmed påverkas blodcirkulationen i hela kroppen. Idag använder NASAs astronauterna daglig intermediär vakuumterapi – både före, under och efter att de bor i rymden.

Intermittent vakuumterapi används även för behandling av patienter med cirkulationssjukdomar i benen samt för behandling och återhämtning av idrottare. IVT gör att blodkärlen vidgas och främjar en bättre blodcirkulation. Därmed kan perifera arteriella ocklusiva sjukdomar behandlas, inklusive diabetisk mikroangiopati, så kallad diabetesfot, lymfödem och kronisk venös insufficiens. Syreförsörjningen i kroppen ökas och därmed främjas även sårläkning.

Behandlingen med intermittent vakuumbehandling innebär att kroppens nedre extremiteter utsätts för låga tryck i olika sekvenser. Växelvis utsätts kroppen för lågt atmosfäriskt tryck varvad med normalt atmosfärstryck. Detta stimulerar venerna, varigenom blodcirkulationen förbättras. Det är en riskfri behandling som sker fullt påklädd, liggandes på mage eller rygg. Behandlingen anpassas av utbildad sjukvårdspersonal baserat efter dina individuella behov och symptom och varar mellan 30-40 minuter. Behandlingen är smärtfri och avkopplande och främjar kroppens egna läkningsprocesser. Du kan lyssna på musik, läsa eller slumra till som de flesta klienterna gör.

Lämpliga symptom för vakuumbehandlingar:
 • Dålig cirkulation i extremiteterna (armar, händer, ben och fötter)
 • Kramper i benen
 • Kalla fötter
 • Trötta ben
 • Svullna fötter och ben
 • Minskad sårläkning på fötter och ben
 • Missfärgning av fötter och ben och minskad hjärtfrekvens
 • Minskad blodtillförsel i benen
 • Perifert lymfödem (svullnad)
 • Perifera cirkulationsstörningar vid diabetes
 • Minskat blodflöde i benen
 • Idrottsskador
 • Återhämtning efter idrott
 • Ökat prestationsförmåga vid idrott
 

Vakuumterapi: 1 behandling 800 SEK, 10 kort 6.500 SEK

Hitta oss

Vita Reali AB
Besöksadress:
Kungsporten 1G, 427 50 Billdal
2 timmar gratis P utanför Restaurang Porten
+46 793 38 63 35
info@vitareali.se